SMART                                          SMART

środa, 29 lutego 2012

Wspólne rozliczenie małzonków- korekta PIT

Małżonkowie, którzy złożyli już odrębne zeznania podatkowe lecz uznali, że chcą rozliczyć się z fiskusem wspólnie, mogą to jeszcze zrobić, ale tylko do 30 kwietnia. Po tym czasie stracą prawo do tego przywileju, a tym samym możliwość nawet kilkutysięcznych oszczędności na podatku.
Wspólne rozliczenie z małżonkiem jest możliwe, gdy małżeństwo trwało przez cały rok podatkowy i przez cały ten czas pomiędzy żoną i mężem istniała wspólność majątkowa. Decydując się na wspólne rozliczenie, w rocznym zeznaniu PIT-37 lub PIT-36 należy koniecznie zaznaczyć odpowiedni kwadrat - w ten sposób przed fiskusem zostaje złożone oświadczenie o rozliczeniu na preferencyjnych zasadach.
Co jednak, gdy małżonkowie złożyli już dwa odrębne zeznania podatkowe,

piątek, 17 lutego 2012

Sparawozdanie Finansowe za rok 2011 -terminy

Od zatwierdzenia sprawozdania jest:

-10 dni na złożenie sprawozdania w urzędzie skarbowym -dotyczy podatników CIT

-15 dni na złożenie sprawozdania we właściwym rejestrze sądowym-dotyczy jednostek podlegających rejestracji w KRS

-15 dni na złożenie sprawozdania w Monitorze Polskim B-dotyczy spółek, których sprawozdania podlegają badaniu przez biegłego rewidenta.

poniedziałek, 13 lutego 2012

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego 2011-2012

Stawki ryczałtu 2011 i 2012 (bez zmian) pogrupowaliśmy wg przedmiotu działalności. Zawsze należy jednak sprawdzić, czy w dalszej części tabeli nie ma innych stawek dla konkretnych usług grupowanych wg PKWiU 2008. Na samym końcu tabeli znajduja się stawki ryczałtu dla pozostałych przychodów.


Stawka ryczałtu bez względu na PKWiU - przedmiot działalności

wtorek, 7 lutego 2012

Prywatny najem a kasa fiskalna

W podatku dochodowym tzw. prywatny najem nieruchomości jest odrębnym od pozarolniczej działalności gospodarczej źródłem przychodów. W podatku od towarów i usług jest to jednak działalność gospodarcza, a co za tym idzie do podatników trudniących się takim najmem mają zastosowanie przepisy podatku VAT.
Podatników takich obowiązują zatem także przepisy w zakresie stosowania przy ewidencjonowaniu obrotów kas rejestrujących. Przypomnijmy, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Podobnie jednak jak i inni podatnicy podatku od towarów i usług, ci którzy trudnią się prywatnym najmem nieruchomości mogą w tym zakresie korzystać ze zwolnień w zakresie stosowania kas fiskalnych, które są obecnie określone w

piątek, 3 lutego 2012

Czas kontroli w firmie

Czas trwania wszystkich kontroli, nie tylko podatkowych, nie moze przekroczyć w roku kalendarzowym:

- 12 dni roboczych w przypadku mikroprzedsiębiorców,
- 18 dni roboczych u małych przedsiębiorców,
- 24 dni robocze u średnich przedsiębiorców,
-48 dni roboczych u pozostałych przedsiębiorców.
            Pakiet Internetowy             Kadry i Płace                 Pakiet standardowy