SMART                                          SMART

czwartek, 29 marca 2012

Rozliczenie CIT-2011 w tym roku do 02-04-2012

Przedsiębiorcy opodatkowani CIT, których rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, mają ostatnie dni na obliczenie należności wobec fiskusa, złożenia zeznania oraz wpłacenia podatku dochodowego za 2011 rok. Wyjątkowo w tym roku mają na to czas do 2 kwietnia.

Podatnicy CIT mają obowiązek złożenia zeznania rocznego do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego. Do tego dnia jest też czas na zapłacenie podatku albo różnicy między podatkiem należnym od dochodów wykazanego w zeznaniu, a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Chyba, że kwota wpłaconych w trakcie roku zaliczek przekracza wysokość podatku. Wtedy powstaje nadpłata, która zostanie zwrócona podatnikowi.
Dla podatników CIT rok podatkowy nie musi się pokrywać z
rokiem kalendarzowym (choć jest to podstawowe rozwiązanie). Istnieje możliwość wyboru i przyjęcia, że rok podatkowy będzie trwał dwanaście kolejnych miesięcy, np. od 1 czerwca do 31 maja (wymaga to stosownych postanowień w statucie albo umowie, czy innym dokumencie regulującym zasady ustrojowe i zawiadomienia fiskusa w ciągu 30 dni od zakończenia ostatniego roku podatkowego).
Czas na złożenie został więc dla wszystkich określonych tak samo. Jednak tylko podatnicy, których rok podatkowy jest tożsamy z kalendarzowym mają ustaloną jedną datę - 31 marca następnego roku. W tym roku 31 marca wypada w sobotę, a to oznacza przesunięcie terminu do poniedziałku, czyli 2 kwietnia.
Zeznanie roczne to także czas na rozliczenie ewentualnej straty. Jeżeli firma poniosła stratę można o jej wysokość obniżyć dochód do opodatkowania. Jest na to pięć kolejnych lat podatkowych. Ale uwaga! wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty. Natomiast można łączyć straty poniesione w kilku latach, przestrzegając wskazanych zasad.
Dokonując odliczenia straty należy załączyć CIT-8/O. Wskazuje się w nim zarówno kwotę poniesionej straty, kwotę straty odliczonej w latach ubiegłych oraz odliczenie dokonywane w bieżącym roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

            Pakiet Internetowy             Kadry i Płace                 Pakiet standardowy