SMART                                          SMART

poniedziałek, 8 października 2012

WNT a brak unijnego NIP nabywcy na fakturze VAT

Rozpatrzmy następującą sytuację: Polski przedsiębiorca dokonuje transakcji z kontrahentami unijnymi. W ramach tych transakcji nabywa towary od podatników z innych państw członkowskich. Jeden z nich nie wskazał na fakturze dokumentującej taki zakup unijnego numeru naszego przedsiębiorcy, mimo iż ten numer kontrahentowi podał. Czy przedmiotową transakcję należy potraktować jak wewnątrzwspólntowe nabycie towarów? Dodajmy, iż kontrahent potraktował ją jak WDT i nie wykazał na fakturze kwoty podatku. Jak wskazuje art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się

czwartek, 4 października 2012

Faktura VAT RR

Faktury VAT RR
Szczególną formą dokumentowania sprzedaży są faktury VAT RR, które mogą być sporządzane przez nabywców produktów rolnych lub usług rolniczych od rolników ryczałtowych. Trzeba przy tym pamiętać, że prawo wystawiania tego rodzaju faktur mają tylko podatnicy VAT czynni, którzy rozliczają VAT.
Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Zgodnie z treścią art. 116 ust. 2 ustawy o VAT faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako Faktura VAT RR i zawierać co najmniej:
            Pakiet Internetowy             Kadry i Płace                 Pakiet standardowy