SMART                                          SMART

poniedziałek, 11 lutego 2013

Zmiany w opodatkowaniu VAT przekazywania katalogów reklamowych od 01-04-2013

Przekazywanie ulotek, oraz katalogów produktów zgodnie z ustawą VAT jest wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT. Jednak od 1 kwietnia 2013 nastąpią istotne zmiany.
 Obecnie firma, przekazując nieodpłatnie towary, przy których nabyciu przysługiwało jej prawo do odliczenia, musi potraktować taką czynność jak odpłatną dostawę i odprowadzić VAT stosując właściwą dla danego przedmiotu stawkę podatku. Wyjątkiem są mi. in. drukowane materiały reklamowe i informacyjne. Oznacza to, że przedsiębiorca dokonując ich zakupu może odliczyć VAT z faktury zakupu. Natomiast na etapie przekazania nie pojawia się konieczność ich opodatkowania. Ale uwaga: tak będzie tylko do 1 kwietnia.
Ważne zmiany na wiosnę
Od 1 kwietnia zniknie z ustawy o VAT pojęcie „drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych”. Nie musi to być jednak równoznaczne z koniecznością opodatkowania VAT-em np. rozdawanych ulotek, broszur informacyjnych czy katalogów. Jeśli materiały będą spełniały definicję prezentów o małej wartości, można skorzystać z innego wyłączenia z opodatkowania w takiej sytuacji.
Katalog produktów jak prezent
Jeśli podatnik będzie chciał kontynuować reklamę swojej działalności za pośrednictwem np. katalogów, które nie będą mogły być uznane za tzw. prezenty o małej wartości, od ich przekazania będzie musiał naliczyć i odprowadzić podatek VAT.
Zgodnie z przepisami przekazywanie prezentów o małej wartości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeśli jednostkowa cena (koszt wytworzenia) prezentu nie przekracza 10 zł. Opodatkowanie nie będzie konieczne także przy droższych prezentach. Jeśli podatnik będzie prowadził ewidencję pozwalającą ustalić tożsamość odbiorców prezentów a łączna wartość przekazywanych prezentów nie przekroczy w roku podatkowym 100 zł. Od 1 kwietnia, tak samo trzeba będzie postępować z przekazywanymi drukowanymi materiałami reklamowymi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

            Pakiet Internetowy             Kadry i Płace                 Pakiet standardowy