SMART                                          SMART

poniedziałek, 11 marca 2013

Jak uniknąć płacenia podatku przy sprzedaży mieszkania


Z początkiem 2009 r. zmieniły się zasady rozliczenia dochodu ze zbycia nieruchomości. Osoby, które przeznaczą uzyskane pieniądze na zakup np. nowego mieszkania, nie zapłacą podatku dochodowego.

Aby uniknąć podatku ze sprzedaży nieruchomości kupionej w 2009 r. lub później, należy dochód przekazać na nabycie w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Szwajcarii:

- budynku mieszkalnego (np. domu jednorodzinnego czy wielorodzinnego); jego części lub udziału w takim budynku
- mieszkania lub udziału w mieszkaniu
- spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania lub udziału w takim prawie
- prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie
- gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie
- prawa użytkowania wieczystego gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim prawie
- gruntu z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego
- gruntu, który w ciągu dwóch lat od zakupu stanie się działką budowlaną
- budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego
- rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego.

Do ulgi uprawniają także wydatki na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę w państwie UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Chodzi o spłatę:
- kredytu oraz odsetek od kredytu, który podatnik zaciągnął przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości,kredytu oraz odsetek od tego kredytu, który podatnik zaciągnął przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży, by spłacić zaciągnięty wcześniej kredyt na własne cele mieszkaniowe
- każdego kolejnego kredytu oraz odsetek od tego kredytu zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia na spłatę kredytu na własne cele mieszkaniowe.
 Termin na dokonanie wydatków to 2 lata, okres ten liczy się jednak od końca roku, w którym nieruchomość znalazła nowego nabywcę. Stawka podatku 19%.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

            Pakiet Internetowy             Kadry i Płace                 Pakiet standardowy