SMART                                          SMART

środa, 30 października 2013

Kasy rejestrujące - zmiany od 1 października 2013 roku

Od 01-10-2013r. zaczną obowiązywać nowe regulacje w zakresie ewidencjonowania przy zastosowaniu kas fiskalnych, które wprowadzają między innymi nowe wymogi odnośnie wystawiania paragonów. W szczególności obowiązek umieszczenia na nich numeru NIP nabywcy, czy zamieszczenia nazwy towaru lub usługi pozwalającej na ich jednoznaczną identyfikację.

Wspomniane zmiany wynikają z rozporządzenia ministra finansów z 14 marca 2013 r., które co prawda obowiązuje od 1 kwietnia 2013 r., ale jeszcze do 30 września 2013 r. ustawodawca pozostawił podatnikom możliwość prowadzenia ewidencji oraz zapewnienia spełnienia warunków używania kas, zgodnie z przepisami obowiązującymi przez dniem wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych. Oznacza to, że podatnicy będą mieli obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji zgodnie z wymogami rozporządzenia dopiero od 1 października 2013 r.

            Pakiet Internetowy             Kadry i Płace                 Pakiet standardowy