SMART                                          SMART

czwartek, 29 maja 2014

Zmiana w zakresie odliczeń VAT - samochody - od 01.04.2014 roku

Zostaje wprowadzone prawo pełnego 100% odliczenia VAT od zakupu oraz eksploatacji ( części plus paliwo ) dla:

samochodów które zgodnie z dodatkowym badaniem technicznym przeprowadzonym przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz zgodnie z wpisem z dowodu rejestracyjnego pojazdu są pojazdami :

*innymi niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

*innymi niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

* pojazdami specjalne, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń: agregat elektryczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, żuraw samochodowy

Uwaga!:

-w przeciwieństwie do poprzednich przepisów tylko i wyłącznie samochody z 1 rzędem siedzeń (oraz specjalne) zyskują możliwość odliczenia 100% VAT wg tego przepisu ( w dalszej części opracowania jest info co można zrobić z samochodami innymi niż z 1 rzędem siedzeń aby odliczać 100% VAT od zakupu czy części w tym paliwa )

- Zrobienie ponowne dodatkowego badania technicznego dotyczy tylko samochodów innych niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu

- pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju wielozadaniowy, van które miały już badania nie muszą mieć nowych badań technicznych

-poza samym badaniem jest obowiązkowy wpis do dowodu rejestracyjnego

 Zostaje wprowadzony warunek ograniczenia do 50% odliczenia VAT od zakupu oraz eksploatacji ( tylko części bez paliwa ) dla samochodów innych niż wymienione powyżej:

odliczenie przysługiwać będzie wówczas, gdy samochód będzie wykorzystywany w tzw. działalności "mieszanej" czyli i dla celów firmowych i   prywatnych, każde nawet znikome użycie samochodu na cele prywatnej powoduje że przysługiwać będzie 50% odliczenia VAT


Prawo do odliczenia 50 proc. VAT związanego z zakupem dotyczyć będzie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (czyli każdy samochód osobowy jaki mamy zamiar kupić ) bez ograniczenia kwotowego (poprzednio było to 6 tys złotych )
Prawo do odliczenia 50 % odliczenie VAT przysługiwać będzie również w stosunku do wszystkich wydatków eksploatacyjnych bez zakupu paliwa (np. przeglądy, naprawy, części zamienne).
Natomiast Prawo odliczenia 50 % VAT od zakupu paliwa będzie obowiązywać dopiero do 1 lipca 2015 r. do tego czasu od kwietnia 2014 nie będzie można odliczać VAT od zakupu paliwa w stosunku do takich samochodów

Zwracamy uwagę na:

-w przeciwieństwie do sytuacji poprzedniej (przepisy przed 01-04-2014) pogarsza się sytuacja odliczenia VAT od części samochodowych dla samochodów osobowych było to 100% będzie 50%.

Zostaje wprowadzone nowe prawo odliczenia 100%. VAT od zakupu oraz eksploatacji (części i paliwo ) dla samochodów innych niż z punktu I używanych tylko i wyłącznie na potrzeby działalności.

Prawo odliczenia dotyczy każdego pojazdu samochodowego o ładowności do 3,5 tony , nie ma znaczenia czy w pojeździe jest tzw. kratka, homologacja, fakt czy jest to samochód ciężarowy ma otwartą przestrzeń ładunkowa itp..

Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach ( druk VAT-26 ) w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami oraz są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, natomiast jeżeli w trakcie użytkowania nastąpi zmiana wykorzystywania samochodu to należy zaktualizować oświadczenie najpóźniej przed dniem dokonania zmiany.

W praktyce oznacza to iż w przypadków samochodów wykorzystywanych jedynie do działalności gospodarczej będziemy mogli skorzystać z pełnego prawa do odliczenia VAT.
Rozważając wybór odliczenia 100% vat od zakupu musimy pamiętać iż:

-będziemy mieli obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu z której wynikać musi iż każdy przejechany kilometr samochodu ma związek z działalnością gospodarczą ( tego obowiązku nie będzie można zlecić np. do biura rachunkowego, to musi być prowadzone tylko i wyłącznie przez użytkownika pojazdu )
-w przypadku kiedy samochody użytkowane są przez pracowników firmy obowiązek ten będzie musiał być realizowany przez użytkowników oraz poświadczany przez właściciela pojazdu.
-będziemy mieli obowiązek złożenia zawiadomienie do Urzędu potwierdzającego ze wybieramy 100% odliczenia
(
ten obowiązek może zostać zrealizowany przez nasze biuro w Państwa imieniu ), oświadczenie jest wyjątkowo skrupulatne zawiera min informacje o kolorze samochodu do wypełnienia oświadczenia pomocna będzie karta pojazdu.

Z praktycznego punktu widzenia oraz obecnego stanowiska Urzędów Skarbowych zwracamy uwagę na :

-w sytuacji kiedy osoba fizyczna posiada wyłącznie jeden samochód wybierając prawo 100% odliczenia VAT musimy pamiętać iż samochód ten nie mógłby zgodnie z ewidencją być wykorzystywany na cele prywatne oraz musielibyśmy udokumentować jak realizujemy „ domowe” potrzeby w zakresie transportu
-w sytuacji jeśli mamy kilka samochodów (jako osoba fizyczna czy prawna) ewidencje prowadzić będą musiały osoby użytkujące samochody,
-w przypadku kiedy (jako osoba fizyczna czy prawna) będziemy chcieli przekazać czasowo auto na cele prywatne np. na wyjazd weekendowy pracownika musielibyśmy potraktować to jako wynajem wystawiając fakturę VAT na rzecz pracownika
-urzędy deklarują obecnie dość mocno chęć sprawdzania prawa do odliczenia podatników wybierających 100% odliczenie VAT - pamiętajmy ze będą też miały wykaz tych podatników w związku z składanymi oświadczeniami.


Podatek dochodowy a samochody

przepisy podatkowe w podatku dochodowym nie zezwalają na zaliczenie w koszty wydatków nie związanych z działalnością gospodarczą ( tu nie ma zmiany tak było obecnie i w latach poprzednich ), oznacza to iż dokonując wyboru odliczenia 50% VAT od kosztów samochodów powstaje ryzyko podatkowe w zakresie kwestionowania przez urzędy części wydatków związanych z samochodami ( w tym ubezpieczenie remonty , amortyzacja itp. ), nie ma tu przepisu tak jak w VAT ze nie możemy zaliczyć 50% wydatków do kosztów podatkowych, jednak mając na uwadze powyższe sugerujemy iż jeżeli tzw. wykorzystywanie „mieszane” ( do celów firmowych i prywatnych ) samochodu ma charakter stały należało by ustalić procent wykorzystywania samochodu co celów prywatnych (oparty na stanie faktycznym ) i w tej części wyłączać wydatki z kosztów podatkowych.

Jeśli wykorzystanie ma charakter niestały np. realizując cele firmowe „przy okazji” realizujemy też cele prywatne nie ponosząc przy tym dodatkowych kosztów ( np. zakupy w części prywatne w trakcie wyjazdu służbowego ) , a nie chcemy odliczać 100% VAT z uwagi na to iż nie będziemy w w stanie z przyczyn technicznych lub organizacyjnych prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu powinniśmy skorzystać z prawa jakie wynika z przepisów tj. uznać iż koszty używania samochodu mają wyłącznie charakter firmowy ale z uwagi na fakt iż nie będziemy prowadzić ewidencji przebiegu tracimy możliwość odliczenia 100% vat od wydatków związanych z samochodem.W związku z opisanymi powyżej zmianami prosimy o:
-przeanalizowanie samochodów używanych w firmie pod kątem zmian o jakich mowa powyżej
-przekazanie do biura informacji na temat decyzji w zakresie wyboru w zakresie VAT oraz podatku dochodowego
-biuro na tej podstawie przygotuje w Państwa imieniu stosowne oświadczenie a jeśli decydujcie się na 100% odliczenia VAT przygotujemy również zawiadomienie jakie złożymy do Urzędu w Państwa imieniu
-przypominamy również - w przypadku wyboru 100% odliczenia VAT będzie potrzeba przekazywania do biura comiesięcznie ewidencji przebiegu pojazdu.
 


 

1 komentarz:

  1. Należy pamiętać , że aby odzyskać pełne odliczenie VAT od samochodu służbowego , należy prowadzić pełna dokumentację jego przebiegu. Przydatny w tym może być program Rinlo.
    Jest to darmowy program , który rozliczy każdą delegację, wyliczy diety , a do tego pomoże prowadzić ewidencję pojazdów.
    Zapraszamy na stronę http://www.rinelo.pl

    OdpowiedzUsuń

            Pakiet Internetowy             Kadry i Płace                 Pakiet standardowy