SMART                                          SMART

wtorek, 10 czerwca 2014

Usługi transportowe a opodatkowanie VATNajważniejszym zadaniem podatnika, świadczącego usługi transportowe jest określenie miejsca świadczenia usługi, które jest niezbędne do ustalenia stawki podatku VAT oraz ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego.

Transport towarów na terytorium UE

W przypadku transportu towarów na terytorium UE miejsce świadczenia usług uzależnione jest od tego, czy nabywca usługi jest podatnikiem VAT, czy też nie.
Gdy nabywca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, wówczas miejscem opodatkowania, według zasad ogólnych wynikających z art. 28 b ustawy o podatku od towarów i usług, jest siedziba firmy usługobiorcy lub w sytuacji, gdy usługa jest świadczona dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Polski przedsiębiorca wówczas dla całej transakcji stosuje stawkę nie podlega.
W przypadku, gdy nabywcą jest podmiot, który nie jest zarejestrowany podatnikiem VAT, usługa transportowa podlega opodatkowaniu w miejscu, gdzie transport się rozpoczyna, przy czym miejscem rozpoczęcia transportu towarów, zgodnie z art. 28 f ust. 4 ustawy o VAT, jest miejsce, w którym faktycznie rozpoczyna się transport towarów, niezależnie od pokonanych odległości do miejsca, gdzie znajdują się towary. A zatem w takim przypadku, gdy transport rozpoczyna się na terytorium Polski należy zastosować stawkę w wysokości 23%. Natomiast gdyby polska firma świadczyła usługę transportową, która swój początek miałaby w innym kraju wspólnoty wówczas nie podlega ona opodatkowaniu.

Międzynarodowy transport towarów

Przez transport międzynarodowy towarów należy rozumieć
            Pakiet Internetowy             Kadry i Płace                 Pakiet standardowy